Μελέτη αρχιτεκτονικής και διακόσμησης εσωτερικών χώρων

Επίσκεψη στον χώρο για αποτύπωση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. 
Φωτογράφιση του χώρου 
Μελέτη της αρχικής αρχιτεκτονικής κάτοψης.
Διερεύνηση για τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες του πελάτη
Συζήτηση με θέματα μορφολογίας, ρυθμού διακόσμησης και αισθητικής.

Σχεδιασμό κάτοψης
Τρισδιάστατο σχεδιασμό χώρου
Κατασκευαστικά σχέδια δομικών στοιχείων
Κατασκευαστικά σχέδια επίπλων και ειδικών κατασκευών
Μελέτη παροχών (ηλεκτρολογικών & υδραυλικών)
Μελέτη φωτισμού
Μελέτη υλικών
Μελέτη χρωμάτων

Παρέχουμε σχολαστική επίβλεψη, από το αρχικό στάδιο υλοποίησης έως την ολοκλήρωση του έργου.

Στόχος :

  • Eπιτυγχάνεται η σωστή εφαρμογή της μελέτης
  • Επιτυγχάνεται η τήρηση όλων των κατασκευαστικών και ποιοτικών προδιαγραφών