Μελέτη αρχιτεκτονικής και διακόσμησης στα γραφεία της Microsoft.

Επίσκεψη στον χώρο για αποτύπωση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης.
Φωτογράφιση του χώρου
Μελέτη της αρχικής αρχιτεκτονικής κάτοψης.
Διερεύνηση για τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες του πελάτη
Συζήτηση με θέματα μορφολογίας, ρυθμού διακόσμησης και αισθητικής.

Σχεδιασμό κάτοψης
Τρισδιάστατο σχεδιασμό χώρου
Τρισδιάστατα σχέδια κατασκευών